Địa chỉ: Yên Viên - Vân Hà - Việt Yên
Điện thoại: 2403843863

Trường mầm non Vân Hà tiếp tục công tác phòng chống dịch, vệ sinh phun thuố cuối tuần