Địa chỉ: Yên Viên - Vân Hà - Việt Yên
Điện thoại: 2403843863

NGÀY 21/02/2021 NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC TỔNG VỆ SINH ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID - 19


NGÀY 21/02/2021 NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC TỔNG VỆ SINH ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID - 19