Địa chỉ: Yên Viên - Vân Hà - Việt Yên
Điện thoại: 2403843863
 • Vy Lệ Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vy Lệ Trang

   Quê quán: Tuyên Quang

    Nơi ở hiện nay: Quảng Minh- Việt Yên

 • Dương Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dương Thị Thủy

   Quê quán: Tiên sơn - Việt Yên-Bắc Giang

 • Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thj Thủy

   Năm sinh: 1986

   Quê quán: Vân Hà- Việt Yên

 • Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Diêm Thị Huệ

   Quê quán: Vân Hà

 • Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Kim Lan

   Quê quán: Tiên Sơn- Việt Yên

 • Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Nụ

    Quê quán: Tiên Sơn - Việt Yên

 • Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Lạng

   Quê quán: Tiên Sơn- Viêt Yên

 • Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trịnh Thị Hồng

   Quê quán: Thổ Hà- Việt Yên

 • Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Mai

   Quê quán: Yên Viên- Vân Hà

 • Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Khanh

   Quê quán: Yên Viên- Vân Hà

 • Ngô Thị My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngô Thị My

   Giáo viên MN Vân Hà

   Năm vào nghành: 2016

 • Đặng Thị Qúy
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đặng Thị Qúy

   Quê quán: Ngệ an

   Năm vào nghành:2009